датум последњег ажурирања
01.04.2015
DESIGN by VOJA

 


ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАН

Ако желите да погледате статистику мојих студија... download »

Ако желите да погледате мој дипломски рад... download »


САРАДНИК/АСИСТЕНТ НА КАТЕДРИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО МАШИНСТВО
(од марта 2008)

На позив професора Драгана Марковића најпре сам почетком фебруара 2008. године излагао свој рад на тему Аутоматизација житних комбајна - стање и перспективе који сам написао у сарадњи са проф. др Драганом Марковићем на 34. симпозијуму пољопривреднe технике Србије, а затим од почетка марта радим као сарадник на катедри на којој сам дипломирао. Првих неколико месеци највише сам радио на промовисању саме катедре и новооснованог модула Инжењерство пољопривредних система, устројеног по новом "болоњском" програму. У октобру уписујемо и прву генерацију "болоњаца" на наш модул, 7 студената који су чинили прву класу ИБС. Тада се мој посао проширује на активности везане за едукацију самих студената, док паралелно пишем студије и научне радове. Ако желите да погледате PowerPoint презентацију модула Инжењерство биотехничких система чији је носилац управо Kатедра за пољопривредномашинство при Машинском факултету у Београду ... download» , или интернет сајт www.ibsmfbg.com Крајем јуна 2011. године бивам изабран у звање асистента.

УЧЕШЋА НА ПРОЈЕКТИМА
Развој машина и опреме за производњу и прераду воћа, Министарство за науку и технолошки развој, Машински факултет у Београду
2009-2010.
Истраживање и развој опреме и система за индустријску производњу, складиштење и прераду поврћа и воћа, Министарство за науку и технолошки развој, Машински факултет у Београду, Пољопривредни факултет у Београду
2011-2014.

СПИСАК ОСТВАРЕНИХ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА
НАУЧНИ РАДОВИ :
   
Драган Марковић, Војислав Симоновић:
Аутоматизација самоходног житног комбајна – стање и перспективе
,
Савремена пољопривредна техника, Нови Сад, 2008, Vol. 34, No. 3-4, стр. 245-251
UDK 631.354, YU ISSN 0350-2953
фебруар 2008.
Војислав Симоновић, Ивана Стекић:
Потенцијал термоенергетских система са биомасом као горивом у Србији
,
Зборник aпстраката симпозијума „Електране 2008“, Врњачка Бања, 2008, стр. 94
UDK 621.31 (048), ISBN 978-86-7877-011-1
октобар 2008.
Стекић Ивана, Војислав Симоновић:
Мoгућности примене и економска оправданост изградње ветроелектрана
,
Зборник апстраката симпозијума „Електране 2008“, Врњачка Бања, 2008, стр. 102
UDK621.31 (048), ISBN 0978-86-7877-011-1
октобар 2008.
Драган Марковић, Милан Вељић, Војислав Симоновић:
Софтверско управљање ротационим алатима машина за обраду земљишта
, Пољопривредна техника, 2008, Земун, Vol 33, No. 2, стр. 27-32
UDK 004.413, YU ISSN 0554-5587
децембар 2008.
Милан Вељић, Драган Марковић, Војислав Симоновић:
Development of technological and technical solutions for mechanical harvest of stone fruits,
Machine Design 2009, Нови Сад, стр. 193-196
YU ISSN 1821-1259
мај
2009.
Драган Марковић, Милан Вељић, Војислав Симоновић:
Сетвени апарати пнеуматских сејалица за прецизну сетву окопавина - стање и перспективе
, Народна техника, Пожаревац, стр. 44-57
ISBN 0978-86-912123-1-5
октобар 2009.
Драган Марковић, Милан Вељић, Војислав Симоновић:
Алгоритам за софтверско управљање сетвеним плочама сејалица,

Трактори и погонске машине, Нови Сад, 2009, Vol. 14, No. 4, стр. 8-14
UDK 631.331, YU ISSN 0354-9496
децембар 2009.
Драган Марковић, Милан Вељић, Војислав Симоновић:
Развој решења за софтверско управљање брзином сетвених плоча сејалица
, Пољопривредна техника, 2009, Земун, Vol. 34, No.1, стр. 137-144
UDK 631.331, YU ISSN 0554-5587
децембар 2009.
Милан Вељић, Никола Младеновић, Драган Марковић, Војислав Симоновић:
Оптимизација параметара техничких решења за машинско брање коштичавог и јагодичастог воћа
, Пољопривредна техника, 2009, Земун, Vol. 34, No.3, стр. 85-94
UDK 631.558.1, YU ISSN 0554-5587
децембар 2009.
Војислав Симоновић, Милан Вељић, Драган Марковић:
Optimization of foil consumption for packing deep frozen fruit,
Journal of processing and energy in agriculture, 2010, Нови Сад, Vol. 14, No.2, стр. 120-123
UDK 631.331, YU ISSN 1821-4487
април
2010.
Драган Марковић, Mилан Вељић, Војислав Симоновић, Мариа Чебела:
Modeling the flow of fresh and deep frozen calibrated fruit by rotating sizing machines,

Journal of processing and energy in agriculture, 2010, Нови Сад, Vol. 15, No.2,
UDK 631.331, YU ISSN 1821-4487
април
2011.
Драган Марковић, Mилан Вељић, Војислав Симоновић, Марковић Ивана:
Velocity sensors of rotation technologicals units on grain combines and directives for theirs calibration,
RaDMI 2011, No.2,
ISBN 0978-86-6075-026-8
септембар
2011.
Драган Марковић, Mилан Вељић, Мaрковић Ивана, Војислав Симоновић:
Теchnological data systems in vegetable production,
RaDMI, No.2,
ISBN 0978-86-6075-026-8
септембар
2011.
Драган Марковић, Mилан Вељић, Војислав Симоновић, Марковић Ивана:
Economic Indicators of Precision Guidance in Crop Production in Agricultural Corporation Belgrade (PKB), FME TRANSACTION, Vol. 39, No.4, стр. 185-189
UDK 621, YU ISSN 1451-2092
новембар
2011.
Драган Марковић, Mилан Вељић, Војислав Симоновић, Ивана Марковић :
Анализа економских показатеља у примени GPS технологије
,
Савремена пољопривредна техника, 2011, Нови Сад, Vol. 37, No. 3, стр. 283-294
UDK 631 (05), YU ISSN 0350-2953

новембар
2011.

Драган Марковић, Mилан Вељић, Војислав Симоновић, Марковић Ивана: Математичка интерпретација параметара вибрационог додавача воћа по моделу маса-опруга-пригушивач, Пољопривредна техника, 2011, Земун, Vol. 36, No.3, стр. 85-94
UDK 631.331, YU ISSN 0554-5587
децембар
2011.
Војислав Симоновић, Марко Драгић, Жарко Чебела, Драган Крстић, Ивана Марковић: Математички модел температурног поља складишта за поврће и воће без струјања ваздуха , Савремена пољопривредна техника, Вол. 37, бр. 4, Нови Сад, 2011, UDK 631 (05), YU ISSN 0350-2953

децембар
2011.


ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА:
Драган Марковић, Милан Вељић, Никола Младеновић, Милета Ристивојевић, Франц Коси, Жарко Чебела, Драган Крстић, Ненад Косанић, Војислав Симоновић: Индустријски прототип линије са новим машинама за дубоко сечење замрзнутих плодова коштичавог воћа, 2009-2010, реализатор Машински факултет, реализовано у ИТН ЕКО-Повлен, Косјерић
2009-2010.
Драган Марковић, Милан Вељић, Слободан Покрајац, Јелена Илић, Жарко Чебела, Војислав Симоновић: Прототипско решење линије за калибрацију и оптичко сортирање , 2009-2010, реализатор Машински факултет, реализовано у ИТН ЕКО-Повлен, Косјерић
2009-2010.
Драган Марковић, Милан Вељић, Никола Младеновић, Милета Ристивојевић, Франц Коси, Жарко Чебела, Драган Крстић, Јелена Илић, Војислав Симоновић: Прототипско решење вибрационог система за калибрацију и оптичко сортирање интегрисано у линију са проточним тунелом за замрзавање , 2009-2010, реализатор Машински факултет, реализовано у ИТН ЕКО-Повлен, Косјерић
2009-2010.
Драган Марковић, Милан Вељић, Франц Коси, Жарко Чебела, Драган Крстић, Војислав Симоновић, Милена Стојковић, Александра Сретеновић : Индустријски прототип линије са новим машинама за дубоко сечење замрзнутих плодова коштичавог воћа, 2009-2010, реализатор Машински факултет, реализовано у ФРИКОМ, Београд
2009-2010.
Драган Марковић, Милан Вељић, Никола Младеновић, Милета Ристивојевић, Франц Коси, Жарко Чебела, Драган Крстић, Јелена Илић, Војислав Симоновић : Техничко решење вибрационог система за калибрацију, оптичко колор сортирање замрзнутог воћа, припрему масе за малину гриз, млевење, пречишћавање и паковање , 2009-2010, реализатор Машински факултет, реализовано у ИТН ЕКО-Повлен, Косјерић
2009-2010.
Драган Марковић, Милан Вељић, Никола Младеновић, Милета Ристивојевић, Франц Коси, Жарко Чебела, Драган Крстић, Ненад Косанић, Војислав Симоновић: Техничко решење аутоматске линије за сечење, калибрацију, замрзавање и паковање коштичавог воћа , 2009-2010, реализатор Машински факултет, реализовано у ИТН ЕКО-Повлен, Косјерић
2009-2010.


ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ (септембар 2010 - новембар 2010)
Моје тромесечно предавање математике у основној школи Михајло Пупин у Идвору најбоље је описати из професионалног угла као излет, а из животног угла као велико задовољство и сатисфакцију. Излет је био због кратког периода рада у Идвору, паралелно с радом на факултету, задовољство јер сам истински уживао у селу, са децом и појединим колегама, у математици пред разредом и таблом, а сатисфакција јер сам се бар на овај начин вратио у родни Идвор и крунисао десетогодишње бављење математиком. Овај период памтићу с једне стране, по свом великом физичком напору и изузетно сујетној директорки без и мало слуха за педагошки и просветни рад, због чије злобе ми није продужен уговор, те по много лепшој страни која се односила на изузетно мирну, вредну, одану и поштену децу којој нема равних, мојим драгим ученицима који су ме задужили за читав живот својом пожртвованошћу и истинољубљем. Слика мог рада у Идвору имала је два дела.


ПРЕДАВАЧ НА КУРСУ РАЧУНАРА (август 2006 - мај 2007)
Овај посао сам добио захваљујући колеги и пријатељу Слијепчевић Драгану који је већ увелико сарађивао са општином Земун поводом постављања и сервисирања њихове рачунарске мреже. Мој први радни дан беше 31. јули 2007. године и од тада сам провео десет месеци на овом послу у Батајници. Сама учионица налазила се у центру места у згради месне заједнице и у просторији где је некада била библиотека. Просторија је била велика, добро осветљена, у њој је било удобно, а сами рачунари, њих девет, били су умрежени са централним рачунаром предавача, тако да је и сам рад био изузетно удобан, јер нисам ни морао да устајем са места да бих деци помогао. Курс би трајао десет радних дана за сваку групу, а у оквиру једне двонедељне смене бивало је три групе, с тим што је наставу паралелно изводио и мој колега Рајић Раденко. Термине за извођење наставе смо сами одређивали уз консултације са децом, махом основцима трију батајничких основних школа, премда су наши полазници били и старији, нарочито с почетка курса. Програм курса је обухватао MS Office пакет програма који смо презентовали веома флексибилно у зависности од степена претходног знања полазника. Са самом децом створио сам изузетно пријатељски однос који се на крају сваке смене не ретко завршавао са сузама због краја курса, а деца су ме посећивала и надаље по окончању њихових смена. На крају курса, иначе, обављао сам тестирање и додељивао дипломе, један пут и уз помоћ председнице општине Гордане Поп-Лазић...


ПРОФЕСОР ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА (јануар 2007 - мај 2007)
Никада у животу нећу радити посао којим ћу бити задовољан као што сам био у улози наставника техничког образовања у основној школи Сава Жебељан у мојој Црепаји првих четири месеци 2007. године! Одувек сам желео да подучавам децу, и то ону основношколског узраста. Додуше, некада сам желео бити професор српског језика, затим математике, а онда сам за време рада као професор техничког образовања, што беше природно сходно мом инжењерском образовању, схватио да предајем предмет где креативност може доћи до најпотпунијег изражаја. Осим тога, лепота овог посла се огледала и у томе што сам радио у своме селу и са децом коју сам и приватно познавао, јер велика је предност када децу познајеш, надгледаш, образујеш и ван часова! И не само предност, већ и лепота и задовољство. Иако сам дошао на место пензионисаног професора као привремено решење, још од првог дана сам се у школи, дворишту, зборници, ходницима и нарочито учионици осећао као код куће и уживао, био чио и бодар, и верујем преносио позитивну енергију и на децу. Одмах сам се дао и у сређивање саме учионице, тако да сам за кратко време од ње направио један од лепших кабинета у школи. Рад са децом био је посебна прича. Унео сам доста промена које су нарочито осетили седмаци и осмаци. Не обазирући се нарочито на уштогљени програм наставе, на свој начин и уз пуно импровизације, настојао сам да децу учим ономе што ће им заиста требати било у средњој школи било у животу, и да им предајем на занимљив и пријемчив начин уз обилато коришћене рачунарских технологија. Нисам остварио ни десетину својих планова пре него ли што сам стицајем несрећних околности, и својом кривицом, необуздано вођен емоцијама невезаним за посао и школу, морао обуставити свој рад, вероватно изневеривши децу, колеге и посебно директорку захваљујући чијем поверењу сам на почетку и предложен а касније и изабран за професора...


ПРИВАТНИ ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ (фебруар 2001 - до данас)
Све је почело зиме 2001. године, почетком другог полугодишта, када сам решио да почнем са давањем приватних часова математике. Рекламни слоган беше оригиналан: Не учите математику за контролне, писмене и пријемне, научите математику за цео живот. Дуги низ година зарађивао сам првобитно за џепарац, касније и више од целе просечне плате (понекад претеривао јер је трпело студирање), или сам попуњавао свој буџет паралелно радећи са неким другим послом, али сам увек био срећан у улози професора математике и објашњавао деци материју с љубављу и жаром, рекао бих играјући се.. Ако желите да видите део мoје популаристичке презентације математике... download »


А када се уморите од посла... download »