датум последњег ажурирања
01.04.2015
DESIGN by VOJA

 


М. Тополовачки - В. СИМОНОВИЋ
Црепаја, 20.08. 1997.

1. д4, г6, 2. б3, Лг7, 3. Лб6, Сф6, 4. Сц3, 0-0, 5. х3, д6, 6. Сф3, ц6, 7. е3, е6, 8. Ле2, Лд7, 9. 0-0, Те8, 10. а4, д5, 11. Дд2, Се4, 12. Се4, де, 13. Се5, ф5, 14. Тб1, Ле4, 15. де, Дц7, 16. Дд6, Дд6, 17. ед,...
Бели пешак долази до шестог реда враћајући се у своју линију и стварајући белом знатно бољу позицију. Црни је слабо развијен и због дуплираних пешака на е-линији прети му опасност од белог пешака по д-линији.
... ц5, 18. Ле5, Ке7, 19. Тге1, Лц6, 20. ц4, Се7, 21. Лф4, Кф6, 22. ф3, е5, 23. Лх2, еф, 24. Лф3, Лф3, 25. гф, г5, 26. е4, ф4,...
Пропада покушај белог да отвори ф-линију на којој се налази црни краљ. Сада је бели ловац практично одстрањен и белом предстоји покушај пробоја пешацима по левом крилу како би се помогло усамљеном пешаку у шестом реду.
27. а5, а6, 28. б4, Ке6, 29. бц, Сц5,30. Тд5, Тац8, 31. Кг2,...
Ово је покушај поновног активирања белог ловца.
...х5, 31. Тб6, Тц6,32. Тц6, бц, 33. Тц5?, Кд3!, 34. Лг1,...
Бели топ је заробљен, а ловац који му је једина одбрана тиме је спутан! Иако је пре неколико потеза изгледало да је црни пред поразом после губитка коња за пешака, испоставило се да да се црни налази пред лаким добитком иако је материјално слабији. Наиме, црни топ је тотално слободан (наспрам практично спутаног белог топа) и ако се томе дода и пешак више на левом крилу црног, егзекуција је ствар рутине.
... Тб8. Бели предаје.